Văn Hoá

Một số nét chính về Hệ thống Tòa án Hoa Kỳ#TòaánHoaKỳ #USCourts #THEJSHOW
Lịch sử nước Mỹ đã trải qua 243 năm và song hành với nó là hệ thống pháp luật của Hoa Kỳ. Hệ thống pháp luật của Hoa Kỳ có đặc trưng riêng, không giống như hệ thống pháp luật của các quốc gia khác. Ở nước Mỹ, hệ thống tư pháp liên bang cùng tồn tại song song với bộ máy tư pháp của các bang và địa phương; trên thực tế, tư pháp liên bang có thể đưa ra phán quyết khác với phán quyết của tòa án bang. Hiến pháp Hoa Kỳ quy định phương thức hoạt động của tòa án liên bang. Toàn bộ hệ thống này nhìn có vẻ rất phức tạp nhưng khi đã hiểu được mối tương quan thì ta sẽ thấy được một hệ thống dẫn chủ tốt để bảo vệ quyền lợi của người dân.
—–
THEJSHOW đọc, biên tập audio.
Nguồn: Phương thức hoạt động của Tòa án Hoa Kỳ (How US. Courts Work) – NXB Văn hóa – Thông tin.

Nguồn: https://hatdieurangbinhphuoc.com/

Xem thêm bài viết khác: dhttps://hatdieurangbinhphuoc.com/van-hoa/

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like