Âm Nhạc

Nhạc Phi Diễn Nghĩa #2 – Tiểu Thuyết của Mộng Bình Sơn | Trò Chuyện Đêm KhuyaTiểu Thuyết: Nhạc Phi Diễn Nghĩa #2 của Mộng Bình Sơn – Trò Chuyện Đêm Khuya
♪ Nghe Full:
♪ Do Thanh Nguyệt diễn đọc.
► Đăng Ký Nghe Truyện Mới:

Nhạc Phi Diễn Nghĩa, cái nhìn của nhân dân về lịch sử

Cuốn tiểu thuyết Nhạc Phi diễn nghĩa ra đời vào triều Thanh, tái hiện chân dung Nhạc Phi, người anh hùng dân tộc Trung Quốc, đem đến cái nhìn khách quan về nhân vật lịch sử có thật này.
Tác phẩm dựng lại bối cảnh suy vi nhà Nam Tống (1127 – 1279), hết lần này đến lần khác phải đối phó với mưu đồ bành trướng của giặc Kim. Qua đó khắc họa nội tình rối ren, quân thần bất nhất của triều đại vua Tống Cao Tông. Với cái nhìn giãn cách mang tính sử thi, hình tượng trung tâm trong tác phẩm, người anh hùng Nhạc Phi hiện lên đầy uy dũng, oai phong lẫm liệt, cuối cùng đã chết vì sự thỏa hiệp hèn mạt của triều đình.

Nguồn: https://hatdieurangbinhphuoc.com/

Xem thêm bài viết khác: dhttps://hatdieurangbinhphuoc.com/am-nhac/

3 Comments
 1. HIEN KIM 9 months ago
  Reply

  .. tộc nào cũng có người anh hùng! Kim Ngột Truật người man song đáng mặt anh hùng lắm (có trí có mưu, có dũng có nhân. .) Ta kính Nhạc Phi 10 phần và cũng kính Ngột Truật đến 7 phần. .

 2. HIEN KIM 9 months ago
  Reply

  Thời mạt tống vua hèn nhưng triều đình lại có nhiều trung thần liệt nữ mang tiếng thơm đến mãi ngàn năm như vợ chồng Lục Năng, vợ chồng bà Ninh thị, Hàn Thế Trung, mẹ con gd Nhạc Phi, trung thần Lý Thu Thuỷ. . Và cũng có những tên đại gian đại ác muôn đời bị người đời phỉ nhổ băm vằm như gian thần ttần cối, trư man xưng. . Thời nào cũng vậy có trứng, có giận. . Thời thịnh trị- trung nhiều, gian ít, trung thần có tiếng nói. Thời suy loạn – trung ít, gian nhiều và kẻ gian thần có tiếng nói hơn.

 3. HIEN KIM 9 months ago
  Reply

  Vua ngu hèn u muội thế bảo sao gian thần nó ko lộng hành! ..

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like