Văn Hoá

Phần thi Chào hỏi và Năng khiếu Trung Tâm Truyền Thông – Văn Hóa và Phòng Văn Hóa Thông TinPhần thi Chào hỏi và Năng khiếu của đội thi: Trung Tâm Truyền Thông – Văn Hóa và Phòng Văn Hóa Thông Tin huyện Sốp Cộp 2019.
————————————————–
Click đăng ký nhận video của tôi:
————————————————–
Name: Lò Xuân Trường
Phone: 01644.150.955 or 0886.209.901
E-Mail: xuantruongit1410@gmail.com
Yahoo: traitimanhdahua_khactenem_9x@yahoo.com
Facebook:
Twitter:
Blogger:
Skype: xuantruongskype1410
Zing Me: Lò Xuân Trường (xuantruongforum)

Nguồn: https://hatdieurangbinhphuoc.com/

Xem thêm bài viết khác: dhttps://hatdieurangbinhphuoc.com/van-hoa/

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like