Văn Hoá

Sự va chạm của các nền văn minh của Samuel HungtingtonSự va chạm của các nền văn minh của Samuel Hungtington (Giới thiệu cuốn sách), đây là một cuốn sách nên đọc, đọc để cảm nhận sự đối đầu trên thế giới đang dần thay đổi, đặc biệt toàn cầu hóa văn hóa, kéo theo sự xâm lăng văn hóa… Đồng thời, đọc, ngẫm nghĩ chúng ta sẽ thấy những yếu tố chính trị vẫn được cài cắm đan xen thật khéo léo. Liệu có phải thế giới hiện nay không còn đấu tranh về ý thức hệ giữa (chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản) như nhiều học giả tư sản, trong đó có Samuel Hungtington đã có lần nhấn mạnh hay không? Hay đó chỉ là những luận điệu để thực hiện “diễn biến hòa bình”, để ru ngủ những người nhẹ dạ, cả tin, ngây thơ về chính trị, đặc biệt là để tiếp tay cho những phần tử cơ hội chính tri, phản động núp dưới bóng “cộng sản” để chống lại Đảng Cộng sản, nhà nước XHCN và chế độ XHCN. Hãy đọc, cảm nhận và tự đánh giá, chúng ta sẽ rút ra được kết luận cho riêng mình.

Nguồn: https://hatdieurangbinhphuoc.com/

Xem thêm bài viết khác: dhttps://hatdieurangbinhphuoc.com/van-hoa/

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like